Boekproject

Leerjaar 4 · 7 februari 2022

Over het project

Het laatste project voor dat onze Proeve van Bekwaamheid begon, werd aan ons het boekproject geïntroduceerd. Het doel was een boek opnieuw vorm te geven inhoudelijk, als vorm. De eis was een Nederlandse roman te lezen te gebruiken
als basis.

Leerdoelen:

Gebruikte technieken

Fase 1. Onderzoek

Het onderzoek naar mijn boek, Publiek geheim van J. Bernlef , is tot zover het grootste onderzoek wat ik vergeleken voorgaande projecten heb gedaan. Met maar liefst 19 deelonderwerpen ben ik veel wijzer geworden over het boek, de schrijver en hoe ik het boek
ervaren heb.

Fase 2. Concept

Uit het onderzoek trok ik drie concepten: een concept over censuur, een concept waarbij het analoog film maken in de spotlight mocht worden gezet en als ambacht moest worden gezien en een concept waarbij Hongarije verheerlijkt zou worden. Ik koos voor het concept censuur als beste optie en meest uitvoerbaar.

Fase 3. Ontwerp

Om het censuur zo goed mogelijk te visualiseren, begon ik met het maken van schetsen. Die zette ik vervolgens om in artist impressions, mock-ups en digitale demo’s. 

Fase 4. Realiseren

Tot slot werkte ik het ontwerp uit tot definitieve resultaten. Het boek bond ik in met boekschroeven, de titel drukte ik door middel van reliëfdrukken en als kers op de taart voegde ik het schuurpapier aan het boek toe. Tot slot richtte ik een lokaal in waar in de presentatie werd gehouden.

© 2022 Stefan van der Kort · Alle rechten voorbehouden